Programul Panificatie
Prin programul panificatie – patiserie – cofetarie oferim cursuri de formare profesionala gratuite, moderne si de calitate europeana pentru ocupatiile Brutar, Patiser, Brutar – patiser – preparator produse fainoase si Cofetar – patiser. Mai multe detalii pe pagina programului Panificatie.

Programul Morarit

Programe de formare profesionala gratuite, moderne si inovatoare pentru ocupatiile Morar si Morar – Silozar. Pentru mai multe detalii despre conditiile de inscriere si despre program vizitati pagina Morar.

Programul Analiza Calitatii

Curs gratuit de formare profesionala pentru ocupatia Tehnician Analize Produse Alimentare ce se tine exclusiv in cadrul centrului regional din Bucuresti. Pentru mai multe detalii despre program si despre conditiile de inscriere vizitati pagina programului Calitate.

Prezentare >> Activitati

Pentru indeplinirea misiunii si obiectivelor proiectului, ANAMOB desfasoara urmatoarele activitati:

A1. Lansarea / inchiderea proiectului, activitate ce presupune organizarea a doua evenimente de promovare a proiectului la nivel national.

Conferinta de lansare a proiectului a avut loc in data de 10 septembrie 2010, in cadrul Universitatii de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti (USAMVB), bucurandu-se de prezenta a peste 50 de participanti: operatori economici membri ANAMOB, cadre universitare si ziaristi.

A2. Promovarea proiectului si a beneficiilor FPC la nivelul angajatilor/angajatorilor se va realiza prin redactarea, tiparirea si distribuirea a 3000 pliante si 100 afise si prin expedierea catre angajatori a 151 prezentari detaliate ale proiectului.

A3. Realizarea pagina web: prezentul site contine informatii despre proiect, oferta de PFPC, modalitatile de inscriere, beneficiile participarii la FPC etc.

A4. Autorizarea PFPC pentru:

 • Nivelul 1 de calificare in ocupatiile: Brutar, Patiser, Morar
 • Nivelul 2 de calificare, in ocupatiile: Cofetar–patiser, Brutar–patiser-preparator produse fainoase, Morar-silozar
 • Nivelul 3 de calificare, in ocupatia: Tehnician analize produse alimentare

PFPC vor fi elaborate in conformitate cu metodologia CNFPA, cu cerintele Cadrului European al Calificarilor si ale Cadrului European de asigurare a Calitatii in Educatie si Formare Profesionala.

A5. Selectia participantilor la programele de formare profesionala continua de calificare, din rândul angajatilor companiilor membre ANAMOB, activitate in cadrul careia se vor selecta 336 participanti la PFPC ale proiectului din cele 6 regiuni de dezvoltare vizate: Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Sud-Vest Oltenia, Centru si Bucuresti Ilfov.

A6. Desfasurarea programelor de formare profesionala – în cadrul acestei activitati se vor organiza:

 • 9 programe de formare corespunzatoare nivelului 1 de calificare,
 • 13 programe de formare corespunzatoare nivelului 2 de calificare,
 • 2 programe de formare corespunzatoare nivelului 3 de calificare.

Programele de formare profesionala se vor desfasura conform prevederilor legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

A7. Evaluarea participantilor la PFPC presupune trei activitati majore:

 • Evaluarea initiala – pe baza unui test;
 • Evaluarea intermediara – se va face periodic, pe toata durata PFPC, prin testari, folosind tehnologii IT pentru partea teoretica si probe de lucru pentru instruirea practica;
 • Evaluare finala – se va face prin respectarea procedurilor CNFPA, pe baza unui test de cunostinte teoretice realizat pe statiile portabile ale sistemului informatic si a unei lucrari practice.

Se vor emite certificate de calificare pentru participantii la PFPC care vor obtine nota minima de admitere pentru fiecare proba, conform metodologiei de certificare.

A8. Organizarea de conferinte – pentru diseminarea de bune practici cu privire la formarea profesionala a angajatilor se vor organiza 5 conferinte, la nivelul regiunilor vizate de proiect. Vor fi invitati: angajati si angajatori din industria de morarit, panificatie, patiserie, cofetarie din regiunile de dezvoltare vizate de proiect, reprezentanti ai universitatilor si liceelor din domeniu, reprezentanti ai institutiilor publice si ai mass-mediei, experti din UE.

A9. Publicitatea proiectului si finantatorilor se va asigura prin:

 • evenimentele de promovare a proiectului: conferintele de lansare/inchidere si conferintele regionale;
 • anunturi de promovare a proiectului in reviste de specialitate;
 • comunicate de presa;
 • pliante si afise;
 • pagina web.

A10. Managementul proiectului este o activitate permanenta, ce va urmari: asigurarea resurselor necesare indeplinirii activitatilor si atingerii rezultatelor, respectarea bugetului, monitorizarea proiectului, comunicarea cu factorii implicati. Managementul va viza asigurarea resurselor si stabilitatii personalului, conducerea, monitorizarea activitatilor, asigurarea eligibilitatii cheltuielilor, identificarea/controlul riscurilor, respectarea procedurilor programului.