Programul Panificatie
Prin programul panificatie – patiserie – cofetarie oferim cursuri de formare profesionala gratuite, moderne si de calitate europeana pentru ocupatiile Brutar, Patiser, Brutar – patiser – preparator produse fainoase si Cofetar – patiser. Mai multe detalii pe pagina programului Panificatie.

Programul Morarit

Programe de formare profesionala gratuite, moderne si inovatoare pentru ocupatiile Morar si Morar – Silozar. Pentru mai multe detalii despre conditiile de inscriere si despre program vizitati pagina Morar.

Programul Analiza Calitatii

Curs gratuit de formare profesionala pentru ocupatia Tehnician Analize Produse Alimentare ce se tine exclusiv in cadrul centrului regional din Bucuresti. Pentru mai multe detalii despre program si despre conditiile de inscriere vizitati pagina programului Calitate.

Programe >> Consiliere

Activităţi de implementare şi evaluare a serviciilor integrate de consiliere şi orientare profesională a angajaţilor care au participat la activitatile FPC din cadrul proiectului
Locațiile în care s-au desfășurat activitățile de consiliere și orientare în carieră:
București: Hotel International, strada Cauzasi nr. 27
Galați: Parcul de software Galati, strada Portului nr. 23.

Orientarea şi Consilierea profesională a fost bazată pe principiul dezvoltării personale şi a vizat încurajarea autonomiei şi creşterea gradului de motivare a persoanei, antrenarea lor în activități cu care se identifică, care corespund cu nivelul de pregătire și dorințele lor de evoluție, corelarea valorilor personale cu cele ale companiei și închegarea elementelor comune.
Pentru derularea activității propuse s-au parcurs 4 etape:
Etapa I – Identificarea şi evaluarea aptitudinală prin evaluare psiho aptitudinală personală
•    Aptitudini, abilităţi;
•    Motivaţie;
•    Interese;
•    Vulnerabilitate la stres;
Etapa II – Orientarea vocaţională (profesională)
•    Profilul psihologic – puncte forte – puncte ce trebuie dezvoltate;
•    Valori în muncă şi în viaţă;
•    Orientare profesională (în funcţie de punctele forte, de valori şi interese);
Etapa III – Consilierea în carieră
•    Autocunoaşterea (profilul individual, competenţe, puncte ce trebuie îmbunătăţite);
•    Dezvoltarea calităţilor personale (conştientizare, dezvoltare, extindere, adaptare);
•    Managementul calităţilor personale (identificarea situaţiilor perturbatoare ce pot diminua şansele de exprimare a punctelor forte);
•    Clarificarea obiectivelor personale;
•    Congruenţa între obiectivele personale şi cele profesionale;
•    Identificarea factorilor care pot influenţa performanţa proprie;
•    Conturarea unei strategii de adaptare la solicitări;
•    Stabilirea unei ţinte profesionale;
•    Identificarea nevoilor de dezvoltare;
•    Auto motivarea;
•    Planul de carieră. Formarea profesională continuă;
Etapa IV- Consilierea organizaţională
•    Modalităţi de adaptare la solicitări, la intervenţia agenţilor stresori;
•    Modalităţi de abordare şi rezolvare a situaţiilor problematice în cadrul relaţiilor profesionale;
•    Managementul stresului la locul de muncă;
•    Managementul conflictelor – pe palier orizontal (între coechipieri) şi vertical (cu nivelele superioare);
•    Managementul crizelor organizaţionale generate fie de supraaglomerare, fie de reorganizări organizaţionale, fie de schimbări la nivel managerial, fie de varii situaţii traumatizante s.a.
•    Gestionarea problemelor vieţii personale a angajaţilor care ar putea să pericliteze atingerea standardelor de performanţă ale organizaţiei;
•    Promovarea unei atitudini deschise spre formare continuă şi spre acceptarea schimbărilor (flexibilitate, adaptabilitate la schimbare).

Fiecărei etape i-au fost alocate un timp minim de 60 de minute.
Aceste etape s-au realizat prin ședinte individuale și de grup.

După parcurgerea acestor etape pentru fiecare particpant s-a emis un raport de consiliere care este predat beneficiarului, fiind emise un număr total de 252 de rapoarte pentru beneficiari care au participat la activităţile FPC din cadrul proiectului.