Programul Panificatie
Prin programul panificatie – patiserie – cofetarie oferim cursuri de formare profesionala gratuite, moderne si de calitate europeana pentru ocupatiile Brutar, Patiser, Brutar – patiser – preparator produse fainoase si Cofetar – patiser. Mai multe detalii pe pagina programului Panificatie.

Programul Morarit

Programe de formare profesionala gratuite, moderne si inovatoare pentru ocupatiile Morar si Morar – Silozar. Pentru mai multe detalii despre conditiile de inscriere si despre program vizitati pagina Morar.

Programul Analiza Calitatii

Curs gratuit de formare profesionala pentru ocupatia Tehnician Analize Produse Alimentare ce se tine exclusiv in cadrul centrului regional din Bucuresti. Pentru mai multe detalii despre program si despre conditiile de inscriere vizitati pagina programului Calitate.

Campanie de informare >> Seminarii realizate

În cadrul acestor seminarii s-a prezentat impactul proiectului, s-au facut propuneri de politici locale, s-au dezbătut soluții adaptate la nivel local. 
La aceste seminarii au participat specialiștii care au realizat studiul de impact și care au prezentat rezultatele acestuia, angajatori din industria MPP&C din județul respectiv, reprezentanți ai instituțiilor de învățământ  din domeniu, reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mass-media locale.
Prezentarea Studiului de impact a avut in vedere modul in care nevoile identificate prin proiect, respectiv procentul foarte redus de angajați calificați, dezvoltarea tehnologică mai rapidă decat capacitatea pieței muncii de a asigura necesarul de resurse umane calificate, nivelul redus de investiții în profesionalizarea forței de muncă, nesincronizarea ofertelor de muncă cu cerințele pieței si procesul accelerat de migrație al forței de muncă în UE care au condus la accentuarea deficitului de forță de munca calificată, au fost adresate prin proiect.
Beneficiile proiectului, respectiv creșterea calității și productivității muncii angajaților prin participarea la programele de formare și perfecționare, imbunătățirea competențelor profesionale in conformitate cu necesitățile pieței muncii din industria de morărit, panificaţie, patiserie si cofetărie, creșterea gradului de adaptabilitate al angajaților și al societatilor la standardele internaționale de calitate și siguranță alimentară precum si creșterea calității produselor si serviciilor destinate clientilor au facut obiectul discutiilor cu participantii la seminarii si au constituit exemple de urmat pentru asigurarea sustenabilitatii proiectului si a transferului de bune practici.
Participarea a fost activa experții noștri care au prezentat rezultatele acestuia si au moderat discutiile, au stimulat dezbateri privind formarea profesionala a adultilor prin programele de calificare autorizate in cadrul proiectului si beneficiile pe care acestea le aduc participantilor la formare, angajatorilor si consumatorilor, precum si contributia acestora la dezvoltarea economica locala.
Au fost identificate probleme care limiteaza accesul la formare, ca de exemplu duplicarea formarii initiale prin invatamant profesional gimnazial – formarea adultilor prin cursuri autorizate de calificare si recalificare, tehnologia foarte diversa care necesita specializare specifica, lipsa de spatii de practica in productie, lipsa de indemnizatii de calificare, lipsa locurilor de munca dupa absolvirea cursurilor de calificare/recalificare, teama de investitii suplimentare a antreprenorilor datorata crizei economice, cererea redusa de noi locuri de munca la nivel local, etc.
Referitor la beneficiile proiectului au fost apreciate realizarile sale, atat de catre angajatori cat si de catre potentialii beneficiari din industria de morărit, panificaţie, patiserie si cofetărie, si a fost exprimat interesul pentru implementarea unui nou proiect care sa asigure sustenabilitatea rezultatelor si transferul de bune practici. Participantii la discutii au evidentiat interesul pentru diseminarea informatiilor la nivelul AJOFM-urilor, autoritatilor locale, unitatilor de invatamant, asociatiilor profesionale si patronale, pentru a putea beneficia cat mai multe persoane interesate de facilitatile oferite de centrele de formare infiintate si dotate prin proiect .
Un rezultat special al diseminarii studiului de impact a fost exemplul de buna practica privind folosirea fondurilor europene in cadrul programului POS-DRU, care a coincis cu perioda de depunere a unor noi propuneri de proiect pe axele si domeniile majore de interventie relevante. In acest sens au fost de mare interes pentru potentialii aplicanti modalitatile de interventie pentru tratarea problemelor identificate in domenului resurselor umane si cerintele specifice de implementare a activitatilor, cu accent pe DMI 2.3 „Acces şi participare la Formarea Profesională a adulţilor”.
Proiectul a fost apreciat pentru modul in care a asigurat indeplinirea indicatorilor de performanta si calitatea rezultatelor.
Fiecărui participant la seminarii i-au fost distribuite materialele de promovare: agende, pixuri, mape color, prezentare proiect si calendare.

1.    Calarasi, Hotel Sport, 17.06.2013 – 49 participanți
2.    Tulcea, Hotel Esplanada, 17.06.2013 – 40 participanți
3.    Slobozia, Casa Sindicatelor, 18.06.2013 – 37 participanți
4.    Constanţa, Hotel Ibis 18.06.2013 – 40 participanți
5.    Brăila, Hotel Traian, 19.06.2013 – 37 participanți
6.    Târgovişte, Hotel Dâmbovița, 19.06.2013 – 33 participanți
7.    Galaţi, Hotel Vega, 20.06.2013 – 39 participanți
8.    Piteşti, Hotel Yaki, 20.06.2013 – 37 participanți
9.    Buzău, Hotel Câng, 21.06.2013 – 35 participanți
10.    Brasov, Hotel Corona, 21.06.2013 – 40 participanți
11.    Craiova, Hotel Parc 21.06.2013 – 35 participanți
12.    Botoșani, Hotel Maria, 22.06.2013 – 39 participanți
13.    București, Hotel Internațional, 22.06.2013– 40 participanți
14.    Miercurea Ciuc, Hotel Fenio, 25.06.2013– 36 participanți
15.    Sibiu, Hotel Libra, 25.06.2013 – 35 participanți
16.    Iasi, Hotel Unirea, 25.06.2013 – 38 participanți
17.    Sf. Gheorghe, Hotel Parc, 26.06.2013 – 40 participanți
18.    Piatra Neamt, Hotel Central, 26.06.2013 – 38 participanți
19.    Tg. Mures, Clubul Bolyai Klub, 27.06.2013 – 40 participanți
20.    Suceava, Hotel Gloria,  27.06.2013 – 37 participanți